ARCHITECTURE

Nhà Mồ Ba Chúc - Ba Chuc Bone Pagoda

[Architecture | Nhà Mồ – Ký Ức Ba Chúc]

Nhà Mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ những bộ hài cốt nạn nhân của sự kiện thảm sát tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 1978, dưới đây là một vài hình ảnh mà...

Chua Tay An - Tay An Pagoda

[Architecture | Tây An – Cổ Tự Ngày Nắng]

Tây An Cổ Tự, ngôi chùa cổ nằm dưới chân núi Sam, được thành lập năm 1847, sau khi Tổng đốc An-Hà (An Giang và Hà Tiên) là Doãn Uẩn đánh đuổi quân Xiêm La thành công, cái tên Tây An...

About Us

JourJourney.Com

Sharing, Shooting & Traveling

Xin chào các bạn đã đến với Website của tụi mình.
JourJourney.Com là nơi chia sẻ những trải nghiệm trên hành trình tìm hiểu cuộc sống xung quanh đến với mọi người.
Mong các bạn sẽ đón nhận.

Categories